Ústav romanistiky FF JU ve spolupráci s Kruhem moderních filologů srdečně zve všechny zájemce na cyklus 3 přednášek, které prosloví PhDr. Josef Prokop, Ph.D. Jejich tématem budou pozoruhodné momenty okcitánské literatury a Okcitánie. Přednášky se uskuteční vždy ve čtvrtek od 18,30 do 19,30 hod. v budově rektorátu/FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 1. patro vpravo. Termíny přednášek:

  • 17. března 2011 - Původ okcitánských trubadúrů (10.-11. století)
  • 14. dubna 2011 - Mystifikátor Jehan Nostredame (16. století)
  • 12. května 2011 - Frederic Mistral a Felibritge (19.-20. století)